1. Przyjecie zamówienia

Przyjecie zamówienia do realizacji należy złożyć w formie pisemnej (faks, poczta elektroniczna)
z wyszczególnieniem zamawianego asortymentu oraz ilości sztuk .

2. Oferty i ceny

Podane ceny są cenami netto w PLN i nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania korekt cenowych.

3. Termin dostawy

Za standardowy termin realizacji zamówienia przyjmuje sie 30 dni kalendarzowych. Zastrzegamy sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia (dzielenie zamówienia).

W przypadku zamówień niestandardowych termin realizacji może ulec przedłużeniu.

4. Warunki dostawy

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, to ceny podane w naszym cenniku obowiązują loco Zakład Produkcyjny Gończyce 74c.

5. Dostawa

Dostawa następuje na koszt kupującego – rozładunek po stronie zamawiającego.

6. Reklamacje

Klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania dostarczonego towaru, należy sie
skontaktować z osoba odpowiedzialna za realizacje zamówienia, która poinformuje o procedurze postępowania reklamacyjnego.

Wszelkie reklamacje mogą być uwzględnione tylko wtedy, gdy zgłoszone zostaną na piśmie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania towaru. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, jesteśmy zobowiązani do usunięciu usterki w ciągu 14 dni od dostarczenia go do siedziby.

7. Warunki płatności

W przypadku wysyłania towaru do zamawiającego: przedpłata na nasze konto na podstawie faktury proformy – pierwszy zakup. W odniesieniu do stałych Klientów istnieje możliwość zapłaty za zakupiony towar przelewem, pod warunkiem nie posiadania zaległości finansowych względem naszej firmy w chwili składania zamówienia, jak również rzetelnego wywiązywania sie z tej formy płatności w przeszłości. Szczegółowe warunki płatności są podane na potwierdzeniu realizacji zamówienia i fakturze.

Z tytułu opóźnień w płatnościach mamy prawo naliczać odsetki karne w ustawowej wysokości.

8. Własność towaru

Towar pozostaje własnością sprzedawcy aż do uregulowania pełnej płatności.