• Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane

  Nieprawidłowe dane

K

O

N

T

A

K

T

Belownice do odpadów

Jako firma zajmująca się produkcją konstrukcji, które związane są ze zbiórką i transportem odpadów oraz surowców dysponujemy profesjonalnymi maszynami do redukcji objętości zebranych pozostałości. Oferujemy belownice do odpadów, które pozwalają rozwiązać problem składowania papieru, plastiku i innych odpadów. Belownice to maszyny używane do kompresowania różnego rodzaju odpadów. Ich głównym zadaniem jest zmniejszenie objętości śmieci poprzez ich ściskanie i tworzenie zwartej bryły, zwanej belą. W takiej postaci odpady zajmują mniej miejsca, co ułatwia ich magazynowanie i transport. W zależności od potrzeb i rodzaju materiałów można wybrać różne modele belownic – od małych urządzeń przeznaczonych do kompresowania niewielkich ilości odpadów, aż po duże maszyny stacjonarne obsługiwane przez przeszkolony w tym celu personel.

Belownice przemysłowe

W sektorze przemysłowym belownice przyczyniają się zwłaszcza do obniżenia kosztów związanych z gospodarką odpadami. Belownice przemysłowe są wykorzystywane zarówno w małych firmach, jak i dużych zakładach produkcyjnych. Są one niezastąpione w procesie recyklingu papieru, kartonu czy tworzyw sztucznych. Wydajne urządzenia kompresujące odpady, jakimi są belownice, czy prasy stacjonarne pozwalają na uporządkowanie przestrzeni wewnątrz zakładów, co wpływa korzystnie na efektywność pracy i bezpieczeństwo pracowników. Jeśli produkujesz duże ilości odpadów w swojej firmie, zapoznaj się z naszą ofertą belownic dla przemysłu!

Belownice dla sektora handlowego

Punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej to miejsca, w których dochodzi często do gromadzenia się dużej ilości odpadów związanych w postaci opakowań produktów, papieru czy folii. Belownice są nieocenionym narzędziem ułatwiającym uporządkowanie takiej przestrzeni. Dzięki ich stosowaniu sklepy mogą łatwiej kontrolować ilość generowanych odpadów, a także redukować zajmowaną przez nie powierzchnię oraz minimalizować koszty związane z ich utylizacją. Ponadto, transportowanie i składowanie belek jest znacznie prostsze niż obsłużenie luzem zgromadzonych materiałów.

Belownice dla branży usług

Belownice dla branży usług sprawdzają się zwłaszcza w hotelarstwie, gastronomii, placówkach oświatowych czy medycznych. W tych miejscach stale powstaje duża ilość odpadów związanych z funkcjonowaniem obiektów i świadczeniem usług, takich jak opakowania po jedzeniu czy zużyte materiały biurowe. Stosowanie belownic pomaga w utrzymaniu higieny i porządku, a także pozwala na lepsze zarządzanie odpadami, co przekłada się na niższe koszty utylizacji śmieci.

Różne modele belownic

Oferujemy różne modele belownic, które umożliwiają oszczędne gospodarowanie odpadami. Wysoki poziom sprasowania odpadów sprawia, że zajmują one minimalną ilość miejsca. Dostępne u nas belownice różnią się między sobą wielkością. Poszczególne modele przeznaczone są do przerobu określonego typu odpadów, np. papieru, tworzyw sztucznych, czy odpadów przemysłowych. W naszym asortymencie mamy belownice pionowe i poziome. Efektem stosowania belownicy są bele, które można przeznaczyć do utylizacji lub recyklingu. Wybór odpowiedniego modelu belownicy zależy od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.