• Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane

  Nieprawidłowe dane

K

O

N

T

A

K

T

Prasokontenery monoblok/kompaktory

Prasokontenery monoblok, czy kompaktory to nowoczesne rozwiązania, służące do segregacji i przechowywania odpadów. Prasokontener usprawnia zarządzanie odpadami poprzez gromadzenie śmieci, ale również ich kompresowanie, co ułatwia maksymalne wykorzystanie jego pojemności, a także zwiększa efektywność pracy. Prasokontener to specjalistyczne urządzenie, które łączy w sobie funkcję kontenera na odpady oraz prasy hydraulicznej. Wykorzystanie takiego kontenera sprawia, że potrzeba opróżniania go jest mniejsza niż w przypadku jego standardowego odpowiednika. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Kompaktory na odpady

W naszym asortymencie mamy kompaktory na odpady z systemem hakowym lub bramowym. Prasokontenery są szczególnie przydatne tam, gdzie generowane są duże ilości odpadów. Mechanizmy hakowe lub bramowe usprawniają gospodarowanie odpadami. Kompaktory na odpady wykorzystywane są zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, galeriach handlowych, halach produkcyjnych czy magazynowych. Oprócz tego stosuje się je także na terenach osiedli mieszkaniowych, gdzie dochodzi do gromadzenia dużych ilości różnorodnych odpadów.

Producent kompaktorów na odpady

Jako producent kompaktorów na odpady oferujemy różne ich rodzaje, m.in. prasokontenery na odpady komunalne, papier czy tworzywa sztuczne. W naszym asortymencie mamy również kompaktory oraz kontenery specjalistyczne przeznaczone na pozostałości po remontach i budowlach, takie jak gruz czy suche materiały budowlane. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą kompaktorów na odpady!

Kompaktor stacjonarny

Kompaktor stacjonarny zapewnia ekonomiczne zagospodarowanie różnorodnych materiałów, zmniejszając objętość odpadów i ułatwiając ich transport oraz utylizację. Urządzenie składa się ze zbiornika kompaktora, przyjmującego odpady oraz mechanizmu hydraulicznego, generującego siłę potrzebną do zagęszczania materiału. Podczas pracy urządzenia, odpady, które zostały umieszczone w komorze, dociskane są do przeciwnego jej końca za pomocą systemu hydraulicznego. W wyniku tego procesu powstają zwarte bryły odpadów o znacznie mniejszej objętości niż wcześniej. Kompresja prowadzi również do wydzielenia płynów, które są gromadzone i odprowadzane do specjalnego pojemnika.

Kompaktor mobilny

Kompaktor mobilny ułatwia segregację oraz transport odpadów przemysłowych i komunalnych.Korzystanie z kompaktora mobilnego oznacza wiele korzyści dla podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić miejsce na składowanie odpadów poprzez ich sprężanie i odbiór. Mniejsza objętość odpadów pozwala uzyskać więcej przestrzeni do przechowywania gotowych produktów czy innych materiałów. Zmniejsza się również ilość potrzebnych kontenerów, co wpływa na obniżenie kosztów związane z ich obsługą i wynajmem.